Blackjack

Pravidla Blackjack Jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších karetních her je hra Blackjack. Blackjack se podobá hře 21 (v Čechách "oko bere"). Hraje se se šesti balíčky po 52 kartách. Hrajete proti banku tak, aby součet Vašich karetních hodnot dosáhl 21 nebo se této hodnotě co nejvíce přiblížil, aniž byste ji překročili.

Box (schránka) Do jedné schránky můžete umístit až tři sázky, pokud si chcete přisadit na jiného hráče. Celková hodnota Vašich vkladů však nesmí přesáhnout maximum stanovené pro Váš hrací stůl.

Poté, co každý z hráčů umístil sázku do boxu, rozdá krupiér (dealer) každému hráči nezakrytou jednu kartu a jako poslední jednu sám sobě. Potom dostane každý hráč - rovněž nezakrytou - druhou kartu. Pokud řeknete nahlas ''kartu'' (nebo ''dalsí'', ''ještě'') , můžete požadovat přidělení dalších karet tak dlouho, dokud nejste přesvědčeni o tom, že jste dostatečně blízko k 21. Vyslovením nahlas slova ''stačí'' dáváte na srozuměnou, že si už nepřejete dostat žádné další karty. Pokud jste součet 21 překročil/a ( jste ''přes''), automaticky jste prohrál/a a Vaše karty budou dealerem odebrány.

Poté, co poslední z hráčů odmítl přidělení další karty, vezme si také dealer pro sebe druhou kartu. Má-li dealer součet 16 a méně, musí si vzít další kartu, činí-li však součet jeho karet 17 a více, nesmí si už vzít žádnou další kartu.

Jste-li k 21 blíž než dealer, vyhráváte 100 % svého vkladu. Je-li Vaše hodnota nižší než dealerova, prohráváte svoji sázku. Pokud má dealer více než 21, vyhráváte automaticky Vy i ostatní hráči. Při rovnosti hodnot ''stand off'' (''zůstává'') jste nevyhráli ani neprohráli a sázky zůstávají v boxu.

Hodnoty všech karet odpovídají natištěné hodnotě (tj. 2 Đ 10), karty s obrázkami (spodek, dáma, král) mají hodnotu 10, esa buď 1, nebo 11.

Pokud jste dosáhl/a Blackjack, již prvními dvěma kartami ( esem a kartou s obrázkami nebo desítkou), budete vyplacen/a v poměru 3 : 2.

Váš úspěch může být vyrovnán jen Blackjackem dealera. Tato rovnost znamená ''stand off''.

Zdvojnásobení (Double) Pokud jste přesvědčen/a, že potřebujete již jen jednu jedinou kartu, můžete zdvojnásobit svoji sázku. Tuto možnost máte však jen u prvních dvou karet.

Rozdělení (Split) Mají-li Vaše první dvě karty stejnou číselnou hodnotu, stejnou hodnotu nebo vyobrazují-li stejné obrázky, můžete tyto dvě karty rozdělit a vytvořit tak druhou ruku. Na tuto druhou ruku musíte vsadit tolik jako na původní hru. Pro každou z těchto dvou rukou obdržíte shora popsaným způsobem karty do vlastní hry. Pokud po rozdělení mají opět první dvě karty v jedné ruce shodnou hodnotu, můžete je opět shora uvedeným způsobem rozdělit. Maximálně můžete hrát se čtyřma rukama. Výjimka: Pokud rozdělíte dvě esa, obdržíte ke každému z nich navíc jen jedinou kartu. Ve hře po rozdělení neplatí eso s desítkou nebo s kartou s obrázkem za Blackjack, nýbrž jen za součet 21, protože tato karetní kombinace nebyla dosažena prvními dvěma kartami.

Pojištění (Insurance) Má-li dealer jako první kartu eso, můžete se pojistit proti jeho Blackjacku. Takto můžete vsadit max. polovinu své sázky na pojišťovací čáru. Pokud pak krupiér dosáhne Blackjacku, bude Vám v poměru 2 : 1 vyplacena pojišťovací částka, původní sázka propadá. Pokud však krupiér Blackjacku nedosáhl, pojištění prohrává. Pokud Vy máte také Blackjack, pojistit se nelze, ale můžete žádat okamžité vyplacení (''even money'') 1:1.


AMERICKÁ RULETA

Pravidla Americké rulety Žetony musí být podle pravidel umístěny na stole. Při Americké ruletě je hráč umístí sám - na rozdíl od Francouzské rulety, kde je většina sázek umístěna krupiérem.

Každý hráč si může bankovky vyměnit u hracích stolů za barevné hrací žetony.

Hráč dostane hrací žetony v jedné barvě, se kterou nebude u téhož stolu hrát nikdo jiný.

Barevné hrací žetony lze použít pouze pro sázky u stolu, kde je hráč obdržel. Hodnota jednoho barevného žetonu je stanovena vždy na základě dohody mezi hráčem a krupiérem a zviditelněna po celou dobu hry. Do konce provozní doby jsou barevné hrací žetony měněny za hodnotové v tomto dohodovém poměru.

Zahájení každé hry provádí krupiér výzvou: "Umístěte Vaše sázky, prosím". Po odpovídajícím intervalu vhodí krupiér kuličkou do točícího se kola, a to proti směru jeho otáčení.

V dostatečném časovém předstihu před pádem kuličky do políčka s čísly ukončí krupiér přijímání sázek ohlášením: "Konec sázek prosím.". Po tomto oznámení nemohou hráči dále sázet, ani sázky rušit nebo je přemísťovat či měnit.

Po zapadnutí kuličky do některého číselného okénka je dané číslo číslem výherním a je nahlas krupiérem vyhlášeno. Všechny sázky související s tímto číslem vyhrály. Prohrané sázky jsou staženy a vyhrávající sázky jsou vyplaceny.

Cylindr (ruletové kolo) se skládá z nehybného kotle a otáčivého disku s políčky s vyznačenými čísly 0 až 36. Disk se otáčí kolem své středové osy. Na šikmé stěně disku jsou kovové zarážky, čísla na disku nejdou za sebou, ale mají následující mezinárodně používané pořadí: 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 31, 9, 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3 a 26.

Personál kasina, určený ke hrám, informuje na požádání hráče o pravidlech hry, která jsou v kasinu veřejně přístupná. Za žádných okolností nesmí pracovník kasina radit hostům, jak sázet a hrát.

Výherní možnosti

Jednoduché šance 1:1

red (červená) - všechna červená čísla
black (černá) - všechna černá čísla
odd (lichá) - všechna lichá čísla
even (sudá) - všechna sudá čísla
low 1-18 (nízká) - všechna nízká čísla
high 19-36 (vysoká)- všechna vysoká čísla

Tucty a kolony 2:1

Tucty: 1 st (první tucet) - čísla od 1 do 12
2 nd (druhý tucet) - čísla od 13 do 24
3 rd (poslední tucet) - čísla od 25 do 36

Kolony:
1 . kolona - čísla 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34
2 . kolona - čísla 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35
3 . kolona - čísla 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36

Straight Up – 1 číslo 35:1
Tato šance zahrnuje pouze jediné číslo.

Split – 2 čísla 17:1
Tato šance zahrnuje dvě horizontálně nebo vertikálně sousedící čísla.

Street – 3 čísla 11:1
Tato šance zahrnuje tři čísla horizontálně sousedící.

Corner – 4 čísla 8 :1
Tato šance zahrnuje čísla tvořící na plátně čtverec.

Six line – 6 čísel 5:1
Tato šance zahrnuje šest čísel horizontálně sousedící.


TEXAS HOLDEM POKER CASH GAME 25/50

Preflop fáze
První fáze hry začíná rozdáním po jedné kartě, kdo z hráčů má nejvyšší kartu,je před něj položen button. Hráč po levé straně buttonu vloží povinnou sázku small blind 25 Kč, vedlejší hráč po levé straně vloží big blind 50 Kč. Poté dealer každému hráči rozdá dvě karty. Tyto karty jsou rozdány, tak, aby je viděl pouze jejich majitel. Poté již nic nebrání prvnímu kolu sázení. To odstartuje hráč sedící nalevo od velkého blindu a postupuje se po směru hodinových ručiček. Hráč, který je první na řadě, má následující možnosti:

Složení karet (fold) -hráč, který si není jistý silou svých karet, je může zahodit a neúčastnit se dané hry. Neinvestuje tak žádné peníze (nebo žetony).

Dorovnání (call) - vstup do hry zaplacením částky, která má stejnou velikost jako sázka big blind.

Zvýšení (raise) - Minimální částkou pro zvýšení je dvojnásobek big blindu. Maximální pak hráčův ALL-IN, což jsou všechny žetony, které má u stolu k dispozici.

Čekání (check) - v preflop fázi se týká pouze hráče na big blindu a to v případě, že před ním žádný hráč nenavýšil. Big blind pak může "checknout", protože nemusí dorovnávat žádné navýšení a svoji povinnou sázku do hry již vložil.

Pokud hráč, který reaguje ihned po big blindu navýšil původní vklad, tak se dalšímu hráči v pořadí otevírá možnost takzvaného re-raisu, tedy opětovného navýšení předchozí částky. Toto navýšení musí být opět dvojnásobně vyšší, než poslední sázka.

Flop
Dealer na stůl vyloží tři karty, které jsou společné pro všechny hráče a následuje další kolo sázení. To načíná první hráč sedící nalevo od dealera, který ovšem před flopem nezahodil karty. Má tři možnosti:

Položit karty (fold)
Čekat (check)
Vsadit (bet)

Pokud tento hráč zvolí možnost sázky (bet), tak má hráč sedící za ním možnost tuto sázku dorovnat (call), navýšit (raise) nebo může karty složit (fold). Check již není dále možností.

Po dokončení sázení se všechny žetony přesunou do potu a pokud ve hře zbývají dva a více hráčů, pokračuje se do další fáze.

Turn
Dealer spálí vrchní kartu v balíčku (odloží ji stranou tak, aby nikdo neviděl o jakou kartu se jedná), otočí další následující a umístí ji vedle flopu.

Po vynesení čtvrté společné karty začíná akci opět hráč sedící jako první po levé ruce dealera. Hráči mají stejné možnosti vyjádření jako v předcházejícím sázkovém kole.

River
Po kompletním třetím sázkovém kole za přítomnosti dvou a více hráčů opět spálí jednu kartu a další v pořadí otočí vedle čtyřech již odhalených.

Poté začíná poslední kolo sázek. Opět zde platí stejné pořadí i úkony jako v těch předchozích.

Showdown
Hráči otáčejí své kombinace a porovnávají jejich sílu. Hráči se snaží ze sedmi karet (dvou vlastních a pěti společných) složit tu nejlepší pětikaretní kombinaci. Hráč s nejlepší výherní kombinací získává žetony v banku. Někdy může dojít k situaci, kdy mají hráči stejnou kombinaci. V tom případě se mezi ně pot dělí. To označujeme termínem split.

Pravidlo all-in sázky a side pot V průběhu rozehrané pokerové partie je běžným jevem, že každý z hráčů má před sebou různý počet žetonů. Pokud se do hry dostanou 3 a více hráčů s odlišnými počty žetonů, tak je pravděpodobné, že se některý z nich dostane v průběhu sázkových kol do takzvaného all-inu, tedy vsadí do hry všechny své žetony. V těchto situacích vznikají hlavní (main) a vedlejší (side) poty. Hráč v all-inu nemůže nikdy vyhrát více, než činila jeho sázka.